Vanwege het grote succes van de gratis online waardebepalingen, hebben wij deze dienst tijdelijk stopgezet. Uiteraard kun je wel een afspraak met ons maken voor een geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek komt ook de waarde van je woning aan de orde. 

Maak een afspraak