Voor de berekening van de successierechten (erfbelasting) wordt de WOZ-waarde van een woning gehanteerd. Als erfgenaam kunt u bezwaar maken tegen de WOZ-waarde, indien u van mening bent dat de WOZ-waarde te hoog is vastgesteld.  Indien de bezwaartermijn van de WOZ-beschikking nog niet is verstreken, kunt u als erfgenaam bij de gemeente bezwaar maken tegen de WOZ-waarde. Indien de bezwaartermijn wel is verstreken, kunnen de erfgenamen de gemeente verzoeken om een nieuwe WOZ-beschikking. De gemeente is dan verplicht om aan de erfgenamen een nieuwe WOZ-beschikking uit te reiken, waartegen zij vervolgens binnen een termijn van 6 weken bezwaar kunnen maken.

Als makelaarskantoor kunnen wij dit verzoek voor u professioneel begeleiden en zorgen voor een accurate waarde. Zo weet u zeker dat u niet teveel belasting zult betalen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor.