Als makelaarskantoor zijn wij in het kader van de WWFT verplicht om de identiteit van personen vast te stellen en een cliëntenprofiel te formuleren middels een cliëntenonderzoek. Alle personen die betrokken zijn bij bemiddeling via ons kantoor dienen derhalve medewerking te verlenen zodat Heutinck Makelaardij BV aan deze WWFT verplichtingen kan voldoen.